Uchádzač o zamestnanie musí spĺňať podmienky vyplývajúce zo Zákona 473/2005 Z. z. podľa § 48 a to:

Fyzickú ochranu alebo pátranie môže vykonávať osoba, ktorá

  1. dosiahla vek 19 rokov,
  2. je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
  3. je bezúhonná podľa § 13,
  4. je spoľahlivá podľa § 14,
  5. je zdravotne spôsobilá podľa § 15,
  6. je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti podľa § 20.

 

Ak spĺňate vyššie uvedené podmienky, a máte záujem pracovať v oblasti bezpečnostných služieb vyplňte prosím Kontaktný formulár - žiadosť o zamestnanie, alebo sa osobne informujte na telefónnom čísle 0915 914 557.

Budeme Vás spätne informovať o aktuálnych voľných pracovných miestach.