Detektívna služba

Cena je tvorená individuálne dohodou medzi zmluvnými stranami v závislosti od charakteru a obtiažnosti služby.


Strážna služba

Cena je tvorená individuálne dohodou medzi zmluvnými stranami v závislosti od charakteru služby, obtiažnosti služby a samotných požiadaviek klienta.


Odborná príprava

Povinné poplatky podľa zákona 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti:

 • podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti za každú prihlásenú osobu
  • skúška typu S 16,50 €,
  • skúška typu P 49,50 €,
  • skúška po skrátenej forme odbornej prípravy 33 €.
 • vydanie preukazu odbornej spôsobilosti 16,50 €,

Poplatky za kurz odbornej prípravy:

 • jednorazový poplatok za kurz odbornej prípravy typu S 120 €,
 • jednorazový poplatok za kurz odbornej prípravy typu P 215 €.

V cene kurzu sú zahrnuté potrebné študijné materiály a pomôcky.
Pri skupinových prihláškach t. j. 5 a viac uchádzačov o kurz odbornej prípravy je uchádzačom poskytnutá zľava 10% z ceny kurzu.

Technická služba

 • Technická služba v sebe zahŕňa široké spektrum možností a požiadaviek. Z toho dôvodu nie je možne stanoviť paušálnu cenu. Ceny sú tvorené individuálne v závislosti od konkrétnych požiadaviek klienta.

Ak Vás zaujali nami ponúkané služby a je predpoklad pre obojstrannú spoluprácu
radi uvítame možnosť spoločného rokovania.